Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 63 việc làm

Vieclambank.com
17/01/2017 - 03/03/2017

Leader Tổng Vụ Nhân Sự

- Quản lý bộ phận tổng vụ nhân sự với chức vụ ban đầu là Leader (tương lai có thể được tiến cử lên Manager)
- Kiểm soát các vấn đề liên quan trong bộ phận (tuyển dụng, điều phối xe, đánh giá nhân sự...)
- Làm cầu nối chịu trách nhiệm liên lạc với ban quản lý khu công nghiệp, cơ quan hành chính, chính phủ, sở lao động.... Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan
- Làm việc trực tiếp với người người Nhật

Mức lương 1,000 - 2,000 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Nhơn Trạch 3
16/01/2017 - 10/02/2017

Chief Accountant (KCN Long Đức)

- Làm tất cả các báo cáo về thuế bao gồm: VAT, CIT, PIT và thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế.
- Tập hợp chi phí tính giá thành, kiêm tra các hoá đơn đầu vào đầu ra và hạch toán lên báo cáo.
- Hàng tháng làm báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo lãi lỗ, Bảng cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ
- Làm báo cáo liên kết.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
06/01/2017 - 20/02/2017

General Affairs Senior

- Phụ trách các công việc liên quan tuyển dụng, đào tạo.
- Tính lương và bảo hiểm cho nhân viên.
- Thực hiện và theo dõi các quy định chính sách của công ty và phòng nhân sự.
- Phụ trách hợp đồng và order các thiết bị cho công ty ( báo giá, hợp đồng).

Mức lương 500 - 1,000 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
05/01/2017 - 31/01/2017

Manager Quản Lý Chất Lượng Nhà Máy Ủy Thác kiêm Hỗ Trợ Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Hiện tại công ty đang có 4 nhà máy ủy thác sản xuất tại Bình Dương, Đồng Nai
ứng viên sẽ làm việc tại các nhà máy này (chủ yếu là Bình Dương) Dự tính 2017 sẽ thành lập nhà máy riêng
Do tình hình đơn hàng gia tăng, nên công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm manager quản lý tại các nhà máy ủy thác

Mức lương 1,000 - 1,200 USD
Địa điểm Đồng Nai, Bình Dương
04/01/2017 - 18/02/2017

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng- Công ty Nhật, KCN Nhơn Trạch

- Quản lý hệ thống chất lượng theo ISO 9001, ISO 14001, TS 16949...
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Mức lương 8.000.000 - 12.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai
04/01/2017 - 18/02/2017

Nhân Viên QC- Công Ty Nhật, KCN Nhơn Trạch

- Chịu trách nhiệm thiết lập quy trình/tài liệu/kế hoạch kiểm soát chất lượng khi triển khai hàng mới.
- Đánh giá chất lượng công đoạn tiền sản xuất và sản xuất chính thức.
- Lập các báo cáo liên quan đến chất lượng, cải tiến chất lượng, giám sát chất lượng theo kế hoạch tuần/tháng.
- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 8.000.000 - 12.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai
04/01/2017 - 18/02/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật- Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hoa (KCN Nhơn Trạch)

- Hỗ trợ thiết kế và chế tạo những công cụ cho máy móc trong nhà máy.
- Bảo trì các thiết bị máy móc trong nhà máy.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Mức lương 8.000.000 - 12.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai
30/12/2016 - 11/02/2017

Purchasing Cum Export- Import Officer (Long Thanh Industrial Park)

- In charge of purchasing job for company.
- Managing and observing the forwarder export import goods in company.
- Reporting to the manager.
- Discussing more details in the interview.

Mức lương 500 - 600 USD
Địa điểm Đồng Nai
29/12/2016 - 12/02/2017

Nhân Viên QA/QC (KCN Amata)

- Theo dõi quá trình kiểm tra chất lượng thành phẩm, kiểm tra lại kết quả kiểm tra trong báo cáo từ công nhân
- Điều tra nguyên nhân phát sinh phế phẩm, từ đó đưa ra phương hướng khắc phục, cải thiện
- Xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong chuyền kiểm tra

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Amata
29/12/2016 - 12/02/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Bảo Trì Thiết Bị) (KCN Amata)

- Phụ trách bảo trì thiết bị trong nhà xưởng
- Cải tiến máy móc, giải quyết vấn đề liên quan về mặt kỹ thuật máy để nâng cao chất lượng sản phẩm
- Hỗ trợ xây dựng lại thể chế, hệ thống hóa trong hoạt động bảo trì, sửa chữa máy


Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Amata