Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 66 việc làm

Vieclambank.com
24/04/2015 - 31/05/2015

Xuất Nhập Khẩu Kiêm Mua Hàng (Tiếng Nhật)

- Thực hiện và quản lý các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu theo thông tin sản xuất và xuất hàng, báo cáo quy trình và kết quả sao cho hoạt động sản xuất, xuất hàng được suôn sẻ.
- Mua hàng, điều phối xuất, nhập nguyên phụ liệu để đúng tiến độ sản xuất.
- Đối ứng với khách hàng về hàng hóa xuất nhập.
- Giải thích cho người Nhật về các quy định pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu, ngoại thương

Mức lương 700 - 1,200 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
23/04/2015 - 31/05/2015

Production Control Staff

- Responsible for preparation of monthly production schedule based on distribution schedule and processing RSV.
- Responsible for issue of manufacturing record to respective manufacturing process and their approval.
- Responsible for control of master to maintain manufacturing control system as current status.
- Analyzing yield, in-process inventory, OEE data and detecting points to be improved.

Mức lương 450 - 500 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Duc
23/04/2015 - 31/05/2015

Process Quality Assurance Staff

- Action for process deviation and management of the deviation control.
- The analysis causes and root cause. To identify the affected batches of deviation.
- Propose disposal action for the affected batch of the deviation.
- Propose and execute of preventive action for the same issue.

Mức lương 500 - 600 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Duc
23/04/2015 - 30/06/2015

Facility Maintenance Staff (English)

- Preparing/implementing yearly inspection and maintenance schedule of facilities and utilities.
- Inspection and maintenance of building construction equipment.
- Inspection and maintenance of elevator, crane, automatic door and etc.
- Inspection and maintenance of electrical equipment.

Mức lương 500 - 600 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Duc
21/04/2015 - 05/06/2015

Biên Phiên Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật) - KCN Long Đức.

- Phụ trách thông dịch trong nhà máy, hỗ trợ cho sản xuất.
- Hỗ trợ công việc cho quản lý người Nhật.
- Hỗ trợ biên - phiên dịch các tài liệu liên quan đến sản xuất.
- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
16/04/2015 - 31/05/2015

Kế Toán Kiêm Tổng Vụ (Tiếng Nhật)

- Công việc chủ yếu là kế toán cho công ty
- Ngoài ra hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ liên quan, trao đổi công việc trực tiếp với dịch vụ outsource bên ngoài
- Phụ trách thêm các công việc văn phòng (sắp xếp giấy tờ, quản lý doanh thu công ty....)

Mức lương 500 - 800 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Nhơn Trạch 3
16/04/2015 - 31/05/2015

Thông Phiên Dịch Ngắn Hạn (Tiếng Nhật)

- Thông dịch dự án, hỗ trợ trong sản xuất.
- Trợ lý cho quản lý người Nhật.
- Chi tiết trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Mức lương 700 - 1,000 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
15/04/2015 - 30/05/2015

Nhân Viên Kiểm Tra Thành Phẩm, Xuất Khẩu (Đào Tạo Tại Nhật 1-2 Năm)

※Đào tạo, làm việc tại Nhật
- Sau khi được nhận vào làm, ứng viên sẽ được đào tạo tại Nhật từ 1-2 năm
- Kiểm tra thành phẩm theo yêu cầu bản vẽ thiết kế.
- Làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm (nội bộ trong nước Nhật) và các nước khác

Mức lương 220.000 - 250.000 YEN
Địa điểm Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Japan (gần Tokyo)
15/04/2015 - 30/05/2015

Nhân Viên Thiết Kế (Đào Tạo 1-2 Năm Tại Nhật)

※Đào tạo, làm việc tại Nhật
- Sau khi được nhận vào làm, ứng viên sẽ được đào tạo tại Nhật từ 1-2 năm
- Thiết kế bản vẽ từ bên Nhật và sẽ triển khai tại Việt Nam
- Kiểm tra, chỉnh sửa lại bản vẽ thiết kế tại VN và được gửi sang Nhật

Mức lương 220.000 - 250.000 YEN
Địa điểm Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Japan (gần Tokyo)
14/04/2015 - 29/05/2015

Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật) - KCN Long Đức

- Phụ trách các công việc liên quan đến Tổng vụ, hành chính văn phòng.
- Quản lý sổ sách, lưu trữ hồ sơ.
- Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 500 - 800 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức