Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 61 việc làm

Vieclambank.com
03/08/2015 - 17/09/2015

Quản Lý Sản Xuất (Bộ phận máy in công Nghiệp)

- Nam/nữ. Tuổi từ 25 trở lên.
- Quản lý sản xuất bộ phận máy in công nghiệp.
- Quản lý quá trình họat động của máy in, vận hành, sửa chữa máy.
- Quản lý nhóm công nhân khỏang 4 - 5 nguời.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
03/08/2015 - 17/09/2015

Quản Lý Sản Xuất (Bộ phận máy may công Nghiệp)

- Nam/nữ. Tuổi từ 25 trở lên.
- Quản lý sản xuất bộ phận máy may công nghiệp.
- Quản lý quá trình họat động của máy may, vận hành máy, sửa chữa.
- Quản lý nhóm công nhân khỏang 10 nguời.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
03/08/2015 - 30/09/2015

General Accountant

- Chịu trách nhiệm giám sát và quản lí toàn bộ các nghiệp vụ thuộc phòng kế toán.
- Theo dõi và thực hiện các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính.
- Phu trách tính và quản lý giá thành sản phẩm.
- Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát tình hình tài chính kế toán của công ty.

Mức lương 600 - 700 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Amata
28/07/2015 - 11/09/2015

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

- Thiết kế, lập bản vẽ chi tiết sản phẩm.
- Hỗ trợ các công việc khác của phòng thiết kế.

Mức lương 300 - 350 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Amata
28/07/2015 - 11/09/2015

Nhân Viên Thiết Kế Web (Biên Hòa- Đồng Nai)

- Thực hiên các công việc thiết kế website

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai
23/07/2015 - 06/09/2015

Chief Accountant (Nhơn trạch - Đồng Nai)

Công ty Nhật đang làm dự án xây dựng ở Nhơn Trạch (dự kiến 4 năm).
Sau khi kết thúc dự án có khả năng được cân nhắc làm tiếp ở dự án vùng lân cận tiếp theo
- Chịu trách nhiệm tất cả các công việc liên quan đến kế toán
- Báo cáo với công ty mẹ bên Nhật về tình hình kế toán, số liệu, báo cáo tài chính v.v.

Mức lương 1,200 - 1,500 USD
Địa điểm Đồng Nai, Nhơn Trạch
23/07/2015 - 06/09/2015

Project Admin (Nhơn Trạch - Đồng Nai)

Công ty Nhật đang làm dự án xây dựng ở Nhơn Trạch (dự kiến 4 năm).
Sau khi kết thúc dự án có khả năng được cân nhắc làm tiếp ở dự án vùng lân cận tiếp theo
- Chịu trách nhiệm quản lý hành chính - nhân sự (30 nhân viên): tính lương, bảo hiểm
- Soạn thảo các loại hợp đồng lao động, cập nhật kịp thời các chính sách lao động, luật lao động

Mức lương 700 - 800 USD
Địa điểm Đồng Nai, Nhơn Trạch, Đồng Nai
22/07/2015 - 05/09/2015

QC staff

- Phiên dịch cho Sếp Nhật bên phòng Chất Lượng.
- Dịch tài liệu.
- Hỗ trợ phiên dịch khi hợp giữa các phòng Ban.
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương 400 - 500 USD
Địa điểm Đồng Nai, Biên Hòa 2
21/07/2015 - 30/09/2015

Supply Chain Manager

- Purchasing (Direct, Indirect, Capital, Supplier Management)
- Production Planning (including Shop Floor Planning)
- International + Domestic Logistics (Shipment Routes, Booking Containers with Steamship Lines, Multi-modal transportation, Local transportation)
- Import + Export Compliance (Documentation for FDA, Customs – Import + Export)

Mức lương 1,000 - 1,600 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Duc
15/07/2015 - 31/08/2015

Production Engineer Supervisor/ Staff (English)

- Being responsible for managing and supervising manufacturing based on manufacture order.
- Supervising cleaning, monitoring, and implementing health care to maintain production environment.
- Being responsible for appropriate retention management and preparation of production records.
- Control of appropriate storage per LOT, incoming/outgoing, usage record regarding stock of materials and products.

Mức lương 500 - 700 USD
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức