Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 122 việc làm

Vieclambank.com
11/06/2018 - 11/05/2018

[Gấp] Sales Assistant - Tiếng Anh, Công Ty Nhật, Đồng Nai

-Hỗ trợ các công việc trog bộ phận sales.
-Sắp xếp và quản lý tài liệu, dữ liệu thuộc phòng Sales.
-Làm hợp đồng báo giá, hoá đơn và danh sách hàng xuất nhập khẩu.
-Hỗ trợ các công việc khác theo yêu của Ban Giám Đốc.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai, Tam Phuoc, Bien Hoa City
24/04/2018 - 08/06/2018

Nhân Viên Sản Xuất- Tiếng Nhật, Công Ty Mới KCN Long Đức

- Hỗ trợ quản lý, set up nhà máy và các công việc trong sản xuất.
- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản xuất.
- Được đào tạo bên Nhật.
- Trong tương lai sẽ được tiến cử vào vị trí quản lý sản xuất.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai
24/04/2018 - 31/05/2018

Lái Xe Nâng (Xe Nâng Kẹp Tròn) - KCN Long Đức, Đồng Nai

-Lái xe nâng thực hiện việc dỡ hàng, chất hàng ra đúng nơi qui định, bảo dưỡng xe nâng.
-Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
-Chi tiết công việc trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Mức lương 7.000.000 VND
Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức
23/04/2018 - 07/06/2018

Nhân Viên Kế Toán- Tiếng Anh, KCN Long Đức

- Tiếp nhận và Kiểm tra chứng từ đề nghị thanh toán qua ngân hàng, tiền mặt, giữ tiền mặt.
- Hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh (hoá đơn) vào phần mềm kế toán, chuyển kế toán tổng hợp xét duyệt và trình kế toán trưởng, BGD ký duyệt.
- Lập debit note điện, nước, phí hàng tháng cho khách hàng.
- Theo dõi và đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn. Kiểm tra và báo cáo ngay khi có sự chậm trễ thanh toán từ khách hàng.

Mức lương Thỏa thuận
Địa điểm Đồng Nai
23/04/2018 - 07/06/2018

Nhân Viên Trợ Lý Sản Xuất- Công Ty Nhật, KCN Long Đức

- Hỗ trợ giám đốc sản xuất lên kế hoạch sản xuất hàng tuần, hàng tháng.
- Hỗ trợ các công việc trong sản xuất do cấp trên yêu cầu.
- Báo cáo cho cấp trên về quá trình hoạt động trong sản xuất.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Mức lương 700 - 900 USD
Địa điểm Đồng Nai
23/04/2018 - 07/06/2018

Japanese Staff- KCN Long Đức

- Hỗ trợ các công việc dịch văn thư, bản vẽ thiết kế bằng tiếng Nhật trong phòng kỹ thuật.
- Phân phát các bản vẽ.
- Lưu bản vẽ cho phòng.
- Hỗ trợ các công việc khác trong phòng.

Mức lương 400 - 600
Địa điểm Đồng Nai
23/04/2018 - 07/06/2018

Engineering Staff- Tiếng Nhật, KCN Long Đức.

- Quản lý, đọc các bản vẽ thiết kế bằng tiếng Nhật.
- Lắp ráp các bản vẽ chi tiết.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Mức lương 400 - 600 USD
Địa điểm Đồng Nai
23/04/2018 - 07/06/2018

QA/ QC Supervisor- Tiếng Anh, KCN Long Đức

- Hỗ trợ các công việc bên ISO, QA/ QC.
- Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến sản xuất dưới sự chỉ thị của giám đốc sản xuất.
- Công việc vụ thể sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Mức lương 500 - 650 USD
Địa điểm Đồng Nai
19/04/2018 - 31/05/2018

Thư Ký Tiếng Nhật (Tam Phước - Biên Hòa)

- Thông dịch trong xưởng
- Biên dịch tài liệu tiếng Nhật liên quan
- Làm trợ lý cho giám đốc người Nhật, liên hệ với bên Nhật.

Mức lương 600 - 1,000 USD
Địa điểm Đồng Nai, Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa
11/04/2018 - 11/06/2018

Salesman - Japanese Company

- Take care and maintain relationship with customers.
- Visit customers, consult product specification to customers.
- Prepare quotation and contract.
- Support customers in technical issues related to the products.

Mức lương 10 - 15
Địa điểm Đồng Nai, Tam Phuoc, Bien Hoa City