Vieclambank.com Đăng nhập

Chúng tôi tìm thấy 40 việc làm

Vieclambank.com
24/04/2015 - 31/05/2015

営業管理職 3名

1)業務内容
  ①グリーンハウスの市場調査
  ②一般生産者(農家)、農業生産法人、食品加工会社等の需要家を探してグリーンハウス販売を行う。
  ③需要家への見積書作成、交渉と受注業務

Mức lương 500 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên
24/04/2015 - 29/05/2015

技能職 1名

1)業務内容
  ①CADによるグリーンハウスの設計、作図と必要部材の所要量計算
  ②工程表作成と
  ③部材費、輸送費、施工費の積算とグリーンハウスのコスト計算

Mức lương 500 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên
21/04/2015 - 21/05/2015

(Gấp) Nhân viên kĩ thuật tiếng Nhật (2 người)

- Phụ trách các công việc của bộ phận kĩ thuật sản xuất như cải tiến chất lượng, sửa chữa bảo dưỡng máy móc.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Mức lương 450 - 700 USD
Địa điểm Hưng Yên
21/04/2015 - 05/06/2015

Nhân viên văn phòng tiếng Nhật

- Làm các công việc văn phòng, hành chính.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 400 - 500 USD
Địa điểm Hưng Yên
13/04/2015 - 28/05/2015

Nhân viên hoặc SUP tuyển dụng và đào tạo (nữ)

- Phụ trách về tuyển dụng và đào tạo, huấn luyện.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 600 - 900 USD
Địa điểm Hưng Yên
10/04/2015 - 10/05/2015

Giám sát hoặc nhân viên phòng kế hoạch

- Thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch sản xuất
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Mức lương 500 - 900 USD
Địa điểm Hưng Yên
10/04/2015 - 10/05/2015

(Gấp) Giám sát phòng kinh doanh

- Quản lý quy định nghiệp vụ nội bộ công ty, phân tích số liệu kinh doanh..v...v...
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 600 - 850 USD
Địa điểm Hưng Yên
10/04/2015 - 10/05/2015

Giám sát hoặc Nhân viên phòng QA

- Thực hiện các công việc của phòng QA.
- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Mức lương 500 - 900 USD
Địa điểm Hưng Yên
08/04/2015 - 23/05/2015

(Gấp) Trưởng phòng hành chính nhân sự (tiếng Nhật)

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động hành chính nhân sự cho nhà máy sản xuất

Mức lương 800 - 1,500 USD
Địa điểm Hưng Yên
03/04/2015 - 18/05/2015

Nhân viên Hành chính tiếng Nhật

Phụ trách các công việc Hành chính:
- Order và quản lý các đồ dùng văn phòng
- Quản lý bảo vệ, lao công, , căng tin, nhà ăn
- Chuẩn bị xe đưa đón nhân viên, taxi, các sự kiện nội bộ công ty

Mức lương 400 - 700
Địa điểm Hưng Yên